Tour Vịnh Lan Hạ - Cát Bà

Bán chạy
Tour Ngắm Hoàng Hôn Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền Daiichi Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Sunset - Daiichi Cruise

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Daiichi Cruise

Thời gian Tour: 14:30 → 17:30

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Trung tâm Vịnh, Hòn Con Rùa

Các hoạt động: Ngắm hoàng hôn, Bơi lặn, Thư giãn, Tắm nắng, Chèo thuyền Kayak, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Trái cây, Nước hoa quả, Áo phao, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 20.000 VNĐ 

 

350.000 VNĐ
Xem ngay >
Bán chạy
Tour Ngắm Hoàng Hôn Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền Hồng Vân Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Sunset - Hồng Vân Travel

4.3

Loại Tour: Du Thuyền Hồng Vân Travel

Thời gian Tour: 15:00 → 18:30

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Trung tâm Vịnh

Các hoạt động: Ngắm hoàng hôn, Bơi lặn, Thư giãn, Tắm nắng, Chèo thuyền Kayak, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Trái cây, Nước hoa quả, Áo phao, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 20.000 VNĐ 

 

350.000 VNĐ
Xem ngay >
Bán chạy
Tour Ngắm Hoàng Hôn Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền Panoroma Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Sunset - Panorama Travel

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Panorama Travel

Thời gian Tour: 15:00 → 18:30

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Trung tâm Vịnh, Hang Tai Kéo, Hòn Ngón Tay, Bãi biển Vạn Bội

Các hoạt động: Ngắm hoàng hôn, Bơi lặn, Thư giãn, Tắm nắng, Chèo thuyền Kayak, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Trái cây, Nước hoa quả, Snack, Áo phao, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 20.000 VNĐ 

 

350.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Bán chạy
Tour Ngắm Hoàng Hôn Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền 5 Sao Cát Bà Dream Cruise - Đón Trả Tận Nơi

Tour Sunset - Cát Bà Dream Cruise

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Cát Bà Dream Cruise

Thời gian Tour: 14:30 → 18:30

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Bè Cá, Trung tâm Vịnh

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Trái cây, Nước hoa quả, Snack, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 20.000 VNĐ 

400.000 VNĐ
Xem ngay >
Bán chạy
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ + Việt Hải - Du Thuyền Daiichi Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Daiichi Cruise (VIP1)

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Daiichi Cruise

Thời gian Tour: 08:00 → 15:30/17:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hang Sáng, Hang Tối, Biển Ba Trái Đào (Vạn Bội), Làng Chài Việt Hải

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Massage Cá, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa hải sản, Xe điện, Nước uống, Cocktail, Hoa quả, Bánh ngọt, Áo phao, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

600.000 VNĐ
Xem ngay >
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền Daiichi Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Daiichi Cruise (VIP2)

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Daiichi Cruise

Thời gian Tour: 08:30 → 15:30/17:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hang Sáng, Hang Tối, Biển Ba Trái Đào (Vạn Bội), Đảo Khỉ

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa hải sản, Nước uống, Cocktail, Hoa quả, Bánh ngọt, Áo phao, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

550.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Bán chạy
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ + Việt Hải - Du Thuyền Hồng Vân Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Hồng Vân Travel (VIP1)

4.7

Loại Tour: Du Thuyền Hồng Vân Travel

Thời gian Tour: 07:45 → 15:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hang Sáng, Hang Tối, Biển Ba Trái Đào, Làng Chài Việt Hải

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Massage Cá, Tiệc trà

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưan, Xe điện, Nước uống, Trà, Hoa quả, Bánh ngọt, Áo phao, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

600.000 VNĐ
Xem ngay >
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền Hồng Vân Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour một ngày - Hồng Vân Travel (VIP2)

4.7

Loại Tour: Du Thuyền Hồng Vân Travel

Thời gian Tour: 08:00 → 17:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hang Sáng, Hang Tối, Biển Ba Trái Đào

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Tiệc trà

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa, Nước uống, Trà, Hoa quả, Bánh ngọt, Áo phao, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

500.000 VNĐ
Xem ngay >
Bán chạy
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ + Việt Hải - Du Thuyền Panorama Travel - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Panorama Travel (VIP1)

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Panorama Travel

Thời gian Tour: 08:00 → 17:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Việt Hải, Hang Sáng, Hang Tối, Biển Ba Trái Đào (Vạn Bội)

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Đạp xe, Mátxa Cá, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng, Sunset Party

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa 10 món, Trái cây, Nước hoa quả, Snack, Nước uống, Xe điện, Áo Phao, Khăn tắm, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

650.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Cao cấp nhất
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ - Du Thuyền 5 Sao Cát Bà Dream Cruise - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Cát Bà Dream Cruise

5.0

Loại Tour: Du Thuyền Cát Bà Dream Cruise

Thời gian Tour: 09:00 → 14:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hòn Con Rùa, Hòn Đũa, Bãi tắm Vạn Bội, Hang Tai Kéo

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Bơi lặn, Nhảy tàu, Cầu trượt biển, Bể Lưới, Phao tròn, Thư giãn, Tắm nắng

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa, Hoa quả, Bánh ngọt, Nước uống, Áo Phao, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

800.000 VNĐ
Xem ngay >
Tour Một Ngày Vịnh Lan Hạ + Việt Hải - Du Thuyền Serenity Premium - Đón Trả Tận Nơi

Tour Một Ngày - Serenity Premium

4.7

Loại Tour: Du Thuyền Serenity Premium

Thời gian Tour: 07:45 → 15:00

Đón/trả: Các khách sạn trong thị trấn Cát Bà

Điểm tham quan: Vịnh Lan Hạ, Làng Chài Cái Bèo, Hang Tai Kéo, Hòn Con Rùa, Làng Chài Việt Hải

Các hoạt động: Chèo thuyền Kayak, Checkin với SUP, Bơi lặn, Nhảy tàu, Ẩm thực, Thư giãn, Tắm nắng

Tiện nghi: Hướng dẫn viên, Ăn trưa, Nước uống, Áo Phao, Phao khí, Nước tắm tráng, WC

 * Đặt cùng xe Bus giảm thêm 30.000 VNĐ 

 

800.000 VNĐ
Xem ngay >

Đặt Tour tham quan vịnh Lan Hạ - Cát Bà, đón trả tận nơi, giá rẻ nhất tại SáoDiều.vn - Hệ thống đặt vé Online chuyên nghiệp, uy tín nhất tại Việt Nam.

Bảng giá Tour tham quan du thuyền vịnh Lan Hạ - Cát Bà:

Loại Tour

Giá vé

(VNĐ)

Du thuyền
Tour Sunset Lan Hạ 350.000 Daiichi Cruise
Tour Sunset Lan Hạ 350.000 Hồng Vân Travel
Tour Sunset Lan Hạ 350.000 Panorama Travel
Tour Sunset Lan Hạ 400.000 Cát Bà Dream Cruise
Tour 01 ngày Lan Hạ - Việt Hải  600.000 Daiichi Travel (VIP1)
Tour 01 ngày Lan Hạ 550.000 Daiichi Travel (VIP2)
Tour 01 ngày Lan Hạ - Việt Hải600.000Hồng Vân Travel (VIP1)
Tour 01 ngày Lan Hạ 500.000 Hồng Vân Travel (VIP2)
Tour 01 ngày Lan Hạ - Việt Hải 650.000 Panorama Travel
Tour 01 ngày Lan Hạ 800.000 Cát Bà Dream Cruise
Tour 01 ngày Lan Hạ - Việt Hải 800.000 Serennity Premium

 

* Giảm thêm 30.000 đ/vé nếu đặt cùng xe Bus chất lượng cao Hà Nội - Cát Bà.

Mách nhỏ: Mùa hè, nếu đoàn có người già, trẻ nhỏ hoặc người có thể trạng yếu, du khách nên chọn các tour ngắm bình minh hoặc Sunset sẽ đỡ mệt và đỡ mất thời gian hơn mà vẫn có đầy đủ trải nghiệm tham quan vịnh Lan Hạ. Các tour một ngày chủ yếu thêm các hoạt động trên cạn tại làng chài Việt Hải như: xe điện, đạp xe và massage cá,... phù hợp cho người có sức khoẻ tốt hoặc khi thời tiết mát mẻ.

 

Ngoài ra, Sáo Diều còn cung cấp dịch vụ Tour theo nhu cầu Hạ Long - Cát Bà (Xe khách - Du Thuyền - Khách sạn - Ăn uống) với dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất.

Liên hệ tổng đài tư vấn và đặt vé tour Lan Hạ - Cát Bà để đảm bảo giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác: 024 3993 9000 / 089 855 8000 / 090 322 3030.

Hotline 024 7100 2020 / 0936 33 0066 (07:00 - 22:00).

Hỗ trợ đến 06 hình thức thanh toán khác nhau vô cùng tiện lợi bao gồm: Chuyển khoản ngân hàng, Thanh toán qua Internet Banking, Thẻ tín dụng quốc tế, Ví điện tử Momo, Thanh toán qua cửa hàng tiện ích và  Thanh toán trực tiếp tại văn phòng.

 

Trân Trọng Cảm Ơn Và Chúc Bạn Có Những Chuyến Đi Vui Vẻ!

Đánh giá dịch vụ

(36 lượt, 4.9 điểm)