Dịch vụ

Đón trả tận nhà
Cho Thuê Xe Limousine 9 chỗ - 11 Chỗ Đi Hà Nội - Sapa Chuyến Riêng

LIMOUSINE VIP 9/11 CHỖ

(Chuyến riêng)

Tuyến đường: Hà Nội - Lào Cai - Sapa

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ - 11 chỗ

Hình thức: Thuê chuyến riêng

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Phục vụ 24/7. Đón, trả tận nhà tại Hà Nội, Sân bay Nội Bài và thị trấn Sapa

* Giảm 100k khi đặt 02 chiều 

3.800.000 VNĐ
Xem ngay >
Đón trả tận nhà
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Hà Nội - Sapa, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 9 CHỖ

(Phục vụ theo đoàn)

Tuyến đường: Hà Nội - Lào Cai - Sapa

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội và Sân bay Nội Bài. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Sapa. Lái xe tự túc ăn, ở

6.300.000 VNĐ
Xem ngay >
Đón trả tận nhà
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Hà Nội - Sapa, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Phục vụ theo đoàn)

Tuyến đường: Hà Nội - Lào Cai - Sapa

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội và Sân bay Nội Bài. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Sapa. Lái xe tự túc ăn, ở

6.900.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Đón trả tận nhà
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ (Fuso) đi Hà Nội - Sapa, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Phục vụ theo đoàn)

Tuyến đường: Hà Nội - Lào Cai - Sapa

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso)

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội và Sân bay Nội Bài. Phục vụ đưa đón, tham quan tại Sapa. Lái xe tự túc ăn, ở

8.600.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Chùa Tam Trúc từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(01 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Tam Trúc

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Tam Trúc. Lái xe tự túc ăn, ở

4.600.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Chùa Yên Tử từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(02 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Yên Tử

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 02 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Yên Tử. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

6.900.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Chùa Yên Tử từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(02 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Yên Tử

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 02 ngày 

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Yên Tử. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

7.500.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Chùa Yên Tử từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(02 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Yên Tử

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 02 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Yên Tử. Lái xe tự túc ăn, ở

8.600.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Chùa Tam Trúc từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(01 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Tam Trúc

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Tam Trúc. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

3.100.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Chùa Tam Trúc từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(01 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Tam Trúc

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày 

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Tam Trúc. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

4.000.000 VND
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Hà Nội - Mộc Châu, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Mộc Châu

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày → 03 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Mộc Châu. Lái xe tự túc ăn, ở

4.600.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Hà Nội - Mộc Châu, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Mộc Châu

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày → 03 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Mộc Châu. Lái xe tự túc ăn, ở

5.000.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Hà Nội - Mộc Châu, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Mộc Châu

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày → 03 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Mộc Châu. Lái xe tự túc ăn, ở

6.000.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Chùa Hương từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Hương

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Hương. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

2.400.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Chùa Hương từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Hương

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày 

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Hương. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

2.600.000 VND
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Chùa Hương từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Chùa Hương

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Chùa Hương. Lái xe tự túc ăn, ở

2.900.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Hà Nội - Đường Lâm, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Đường Lâm

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Đường Lâm. Lái xe tự túc ăn, ở

2.200.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Hà Nội - Đường Lâm, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Đường Lâm

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Đường Lâm. Lái xe tự túc ăn, ở

2.600.000 VND
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Hà Nội - Đường Lâm, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Đường Lâm

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Đường Lâm. Lái xe tự túc ăn, ở

2.900.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Hà Nội - Bát Tràng, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Bát Tràng

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại  Bát Tràng. Lái xe tự túc ăn, ở

2.200.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Hà Nội - Bát Tràng, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Bát Tràng

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày 

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại  Bát Tràng. Lái xe tự túc ăn, ở

2.600.000 VND
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Hà Nội - Bát Tràng, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Bát Tràng

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại  Bát Tràng. Lái xe tự túc ăn, ở

2.900.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Ninh Bình từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 09 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Ninh Bình

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày/ 02 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Ninh Bình. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

2.400.000 VNĐ
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho thuê xe Limousine 11 Chỗ đi Ninh BÌnh từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Ninh Bình

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ.

Thời gian thuê: 01 ngày/ 02 ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Ninh Bình. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

2.800.000 VND
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Ninh Bình từ Hà Nội, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(Theo ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Ninh Bình

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso).

Thời gian thuê: 01 ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Ninh Bình. Lái xe tự túc ăn, nghỉ

3.400.000 VND
Xem ngay >
Chuyến riêng
Cho Thuê Xe Limousine 9/11 chỗ Đi Hà Nội - Hạ Long Chuyến Riêng

Limousine VIP

5.0

 

Tuyến đường: Hà Nội - Hạ Long

Loại xe: Limousine VIP 9/11 chỗ

Hình thức: Thuê chuyến riêng

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Khăn lạnh, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Phục vụ 24/7. Đón, trả tận nhà tại Hà Nội, Hạ Long

2.100.000 VND
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 9 Chỗ đi Hà Nội - Hạ Long, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 9 CHỖ

(01 ngày → 03 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Hạ Long

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Hạ Long. Lái xe tự túc ăn, ở

4.000.000 VNĐ
Xem ngay >
 
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 11 Chỗ đi Hà Nội - Hạ Long, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 11 CHỖ

(01 ngày → 03 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Hạ Long

Loại xe: Limousine VIP 11 chỗ

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Ghế Massage, Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Hạ Long. Lái xe tự túc ăn, ở

4.600.000 VND
Xem ngay >
Phục vụ theo đoàn
Cho Thuê Xe Limousine 18 Chỗ đi Hà Nội - Hạ Long, Phục Vụ Theo Đoàn

LIMOUSINE VIP 18 CHỖ

(01 ngày → 03 ngày)

Tuyến đường: Hà Nội - Hạ Long

Loại xe: Limousine VIP 18 chỗ (Fuso)

Hình thức: Thuê theo ngày

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Đón, trả tận nhà tại Hà Nội. Phục vụ tham quan, đưa đón tại Hạ Long. Lái xe tự túc ăn, ở

5.800.000 VND
Xem ngay >
Chuyến riêng
Cho Thuê Xe Limousine 9 chỗ Đi Hà Nội - Hải Phòng Chuyến Riêng

Limousine VIP

5.0

 

Tuyến đường: Hà Nội - Hải Phòng

Loại xe: Limousine VIP 9 chỗ - 11 chỗ

Hình thức: Thuê chuyến riêng

Tiện nghi: Điều hòa, LCD, Wifi, Sạc USB, Chăn đắp, Nước uống miễn phí

Dịch Vụ: Phục vụ 24/7. Đón, trả tận nhà tại Hà Nội, Hạ Long

1.900.000 VNĐ
Xem ngay >
 

"Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi, Hãy Để Mỗi Chuyến Đi Là Một Sự Tận Hưởng"

Đánh giá dịch vụ

(2 lượt, 4.5 điểm)